Skip to main content
  • Snelheidsmeter

    Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de OLIJVE website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

De website is eigendom van OLIJVE. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website behoren toe aan OLIJVE of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om deze website en de beschikbaar gestelde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLIJVE (voor toestemming mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) in welke vorm dan ook te kopiëren, te reproduceren, nieuw uit te geven, online te plaatsen, bekend te maken, over te nemen of te verspreiden.

Wijzigingen voorbehouden. Ofschoon organisatie en medewerkers van OLIJVE verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

OLIJVE draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. OLIJVE aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLIJVE is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Indien OLIJVE informatie per e-mail verzendt, dan is deze informatie uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan dat anderen dan de geadresseerde gebruik maken van deze informatie. Voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan kan OLIJVE niet instaan. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de toegezonden informatie.

OLIJVE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen kunnen slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.